FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 10
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izvrši Republika Slovenija (BUSPD) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 10 50 20.7.2015
Uredba o ratifikaciji Sklepa Sveta z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 10 51 20.7.2015
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov POPRAVKI Uradni list RS-MP 10 52 20.7.2015
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 10 351 16.2.2015
Sklep o razpisu volitev člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 10 352 16.2.2015
Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 10 353 16.2.2015
Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 10 354 16.2.2015
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 10 355 16.2.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici OBČINE Uradni list RS 10 356 16.2.2015
Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti OBČINE Uradni list RS 10 357 16.2.2015
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu OBČINE Uradni list RS 10 358 16.2.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici in merilih za odmero komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 10 359 16.2.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja SL 04 SS v naselju Slivice in merilih za odmero komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 10 360 16.2.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GJ 08 na Gorenjem Jezeru in merilih za odmero komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 10 361 16.2.2015
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Otovec OBČINE Uradni list RS 10 362 16.2.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1787 – Mali vrh ter o brezplačnem prenosu v last Republike Slovenije OBČINE Uradni list RS 10 363 16.2.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas OBČINE Uradni list RS 10 364 16.2.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Zagradec – Dečja vas« OBČINE Uradni list RS 10 365 16.2.2015
Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 10 366 16.2.2015
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 10 367 16.2.2015
Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 10 368 16.2.2015
Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 10 369 16.2.2015
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (ZPK zapor Dob) za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 10 370 16.2.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila OBČINE Uradni list RS 10 371 16.2.2015
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Škofljica OBČINE Uradni list RS 10 372 16.2.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 10

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MEDNARODNE POGODBE(2)
OBČINE(19)
POPRAVKI(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)