FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 82
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3253 3.11.2015
Zakon o dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-T) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3254 3.11.2015
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3255 3.11.2015
Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (ZRPPR1015-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3256 3.11.2015
Zakon o dopolnitvi Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3257 3.11.2015
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3258 3.11.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu (ZProst-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3259 3.11.2015
Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3260 3.11.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3261 3.11.2015
Priporočilo Varuha človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3262 3.11.2015
Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3263 3.11.2015
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3264 3.11.2015
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli MINISTRSTVA Uradni list RS 82 3265 3.11.2015
Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil MINISTRSTVA Uradni list RS 82 3266 3.11.2015
Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 106. člena Zakona o mednarodni zaščiti, o zavrženju pobude ter razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3267 3.11.2015
Odločba o ugotovitvi, da je bil 204. člen Zakona o obligacijskih razmerjih v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3268 3.11.2015
Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 96. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3269 3.11.2015
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe in zavrženju pobude USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3270 3.11.2015
Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 82 3271 3.11.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev OBČINE Uradni list RS 82 3272 3.11.2015
Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 82 3273 3.11.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih OBČINE Uradni list RS 82 3274 3.11.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 82 3275 3.11.2015
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci OBČINE Uradni list RS 82 3276 3.11.2015
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 438/0 k.o. 2324 – Orehovlje OBČINE Uradni list RS 82 3277 3.11.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 82

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(10)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(22)
POPRAVKI(6)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)