FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 17
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 59)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BRSSVN) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 17 94 30.12.2015
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 17 95 30.12.2015
Akt o dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb (MKUNZ-B) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 17 96 30.12.2015
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani POPRAVKI Uradni list RS-MP 17 97 30.12.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 620 13.3.2015
Zakon o spremembi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 621 13.3.2015
Zakon o spremembah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 622 13.3.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 623 13.3.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 624 13.3.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 625 13.3.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1H) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 626 13.3.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 627 13.3.2015
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 628 13.3.2015
Razpis volitev članov Sodnega sveta DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 629 13.3.2015
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 630 13.3.2015
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 631 13.3.2015
Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 17 632 13.3.2015
Pravilnik o spremembi Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni MINISTRSTVA Uradni list RS 17 633 13.3.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami MINISTRSTVA Uradni list RS 17 634 13.3.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev MINISTRSTVA Uradni list RS 17 635 13.3.2015
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Idriji SODNI SVET Uradni list RS 17 636 13.3.2015
Razpis volitev članov Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije SODNI SVET Uradni list RS 17 637 13.3.2015
Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 17 638 13.3.2015
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 17 639 13.3.2015
Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za trajnostni turizem ERUDIO DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 17 640 13.3.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 17

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(10)
MEDNARODNE POGODBE(3)
MINISTRSTVA(4)
OBČINE(32)
POPRAVKI(2)
SODNI SVET(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)