FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 31
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1299 4.5.2015
Zakon o spremembah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 31 1300 4.5.2015
Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3a) DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 31 1301 4.5.2015
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 31 1302 4.5.2015
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 31 1303 4.5.2015
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu OBČINE Uradni list RS 31 1304 4.5.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi denarnih socialnih pomoči občanom v Občini Piran OBČINE Uradni list RS 31 1305 4.5.2015
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 31 1306 4.5.2015
Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža OBČINE Uradni list RS 31 1307 4.5.2015
Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža OBČINE Uradni list RS 31 1308 4.5.2015
Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža OBČINE Uradni list RS 31 1309 4.5.2015
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža OBČINE Uradni list RS 31 1310 4.5.2015
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 31 1311 4.5.2015
Sklep o ceni storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur OBČINE Uradni list RS 31 1312 4.5.2015
Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 31 1313 4.5.2015
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 31 1314 4.5.2015
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 31 1315 4.5.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7 OBČINE Uradni list RS 31 1316 4.5.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja LO-7 OBČINE Uradni list RS 31 1317 4.5.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vrbje VR 1/3 OBČINE Uradni list RS 31 1318 4.5.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod (prva sprememba) OBČINE Uradni list RS 31 1319 4.5.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Petrovče OBČINE Uradni list RS 31 1320 4.5.2015
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec OBČINE Uradni list RS 31 1321 4.5.2015
Spremembe in dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 31 1322 4.5.2015
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE 51/3 IN CE53/1 v Loškem pri Cerknici OBČINE Uradni list RS 31 1323 4.5.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 31

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
OBČINE(24)