FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 75
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 75 2925 8.10.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1G) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 75 2926 8.10.2015
Resolucija o dolgoročnem razvojnem programu policije do leta 2025 – »Kakovostna policija za varno Slovenijo« (ReDRPPol) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 75 2927 8.10.2015
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 75 2928 8.10.2015
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2929 8.10.2015
Pravilnik o podelitvi statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2930 8.10.2015
Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2931 8.10.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2932 8.10.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2933 8.10.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2934 8.10.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole MINISTRSTVA Uradni list RS 75 2935 8.10.2015
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 75 2936 8.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 75 2937 8.10.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerkno OBČINE Uradni list RS 75 2938 8.10.2015
Odlok o razveljavitvi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno OBČINE Uradni list RS 75 2939 8.10.2015
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno OBČINE Uradni list RS 75 2940 8.10.2015
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Hodoš OBČINE Uradni list RS 75 2941 8.10.2015
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 75 2942 8.10.2015
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 75 2943 8.10.2015
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informaciji o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči OBČINE Uradni list RS 75 2944 8.10.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta) OBČINE Uradni list RS 75 2945 8.10.2015
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 5/2015 OBČINE Uradni list RS 75 2946 8.10.2015
Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 75 2947 8.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 75 2948 8.10.2015
Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah za rabo teh površin OBČINE Uradni list RS 75 2949 8.10.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 75

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(7)
OBČINE(36)
POPRAVKI(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)