FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 76
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 2975 9.10.2015
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 2976 9.10.2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 2977 9.10.2015
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dve prosti mesti dveh viceguvernerjev, članov Sveta Banke Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 2978 9.10.2015
Pravilnik o sledljivosti in uničenju človeških organov namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki MINISTRSTVA Uradni list RS 76 2979 9.10.2015
Pravilnik o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi MINISTRSTVA Uradni list RS 76 2980 9.10.2015
Odločba o delni razveljavitvi 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 2981 9.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice OBČINE Uradni list RS 76 2982 9.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice OBČINE Uradni list RS 76 2983 9.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova OBČINE Uradni list RS 76 2984 9.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 76 2985 9.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 OBČINE Uradni list RS 76 2986 9.10.2015
Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 76 2987 9.10.2015
Obvezna razlaga prvega stavka sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem OBČINE Uradni list RS 76 2988 9.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« OBČINE Uradni list RS 76 2989 9.10.2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje 2015-2020 OBČINE Uradni list RS 76 2990 9.10.2015
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju oktober-december 2015 OBČINE Uradni list RS 76 2991 9.10.2015
Sklep o potrditvi mandata članoma občinskega sveta Mestne občine Koper OBČINE Uradni list RS 76 2992 9.10.2015
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata OBČINE Uradni list RS 76 2993 9.10.2015
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata OBČINE Uradni list RS 76 2994 9.10.2015
Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 76 2995 9.10.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 76 2996 9.10.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode OBČINE Uradni list RS 76 2997 9.10.2015
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze) OBČINE Uradni list RS 76 2998 9.10.2015
Sklep o cenah storitev posameznih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 76 2999 9.10.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 76

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(33)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)