FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 5
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Litve (MPPUEMSLI) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 5 18 27.3.2015
Zakon o ratifikaciji Spremembe iz Dohe Kjotskega protokola (MSDKP) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 5 19 27.3.2015
Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sedežu med Vlado Republike Slovenije in Centrom za razvoj financ (CEF) (BSCEF) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 5 20 27.3.2015
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju POPRAVKI Uradni list RS-MP 5 21 27.3.2015
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 116 23.1.2015
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 117 23.1.2015
Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 118 23.1.2015
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 119 23.1.2015
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 120 23.1.2015
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 121 23.1.2015
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kopru VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 122 23.1.2015
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 5 123 23.1.2015
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov MINISTRSTVA Uradni list RS 5 124 23.1.2015
Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov MINISTRSTVA Uradni list RS 5 125 23.1.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja MINISTRSTVA Uradni list RS 5 126 23.1.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu MINISTRSTVA Uradni list RS 5 127 23.1.2015
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 5 128 23.1.2015
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 5 129 23.1.2015
Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči po Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva MINISTRSTVA Uradni list RS 5 130 23.1.2015
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 5 131 23.1.2015
Revalorizacija minimalne letne tarife DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 5 132 23.1.2015
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 5 133 23.1.2015
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2015 OBČINE Uradni list RS 5 134 23.1.2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 5 135 23.1.2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015 v Občini Kamnik OBČINE Uradni list RS 5 136 23.1.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 5

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MEDNARODNE POGODBE(3)
MINISTRSTVA(8)
OBČINE(19)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(8)