FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 98
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 78)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3839 18.12.2015
Sklep o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3840 18.12.2015
Sklep o razrešitvi direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3841 18.12.2015
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3842 18.12.2015
Uredba o koncesiji za rabo mineralne vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine KŽV-1/2001 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3843 18.12.2015
Uredba o dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3844 18.12.2015
Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3845 18.12.2015
Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3846 18.12.2015
Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3847 18.12.2015
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3848 18.12.2015
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3849 18.12.2015
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3850 18.12.2015
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Daki, v Ljudski republiki Bangladeš VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3851 18.12.2015
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Daki, v Ljudski republiki Bangladeš VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3852 18.12.2015
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani, na Oddelku za evropske zadeve VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3853 18.12.2015
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3854 18.12.2015
Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3855 18.12.2015
Pravilnik o trženju semenskega krompirja MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3856 18.12.2015
Pravilnik o občutljivih območjih MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3857 18.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3858 18.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3859 18.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3860 18.12.2015
Odredba o vključitvi sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso v program promocije MINISTRSTVA Uradni list RS 98 3861 18.12.2015
Odločba o ugotovitvi, da sklep Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dopolnitvi Zakona o obrambi ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3862 18.12.2015
Odločba o ugotovitvi, da je bil drugi odstavek 28. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 98 3863 18.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 98

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(8)
OBČINE(46)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(14)