FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 30
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1252 30.4.2015
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS d.d. (ZPKROD) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1253 30.4.2015
Sklep o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so sodelovali pri nadzoru slovenskega bančnega sistema in pri posrednem ali neposrednem vplivanju preko državnega lastništva oziroma preko državnih organov in regulatorjev na odločitve v slovenskem bančnem sistemu v zvezi z odobritvijo odpisanih kreditov, unovčenih garancij, posojilne politike in prenosa terjatev na družbo za upravljanje terjatev bank ter spoštovanje veljavnih zakonov ter predpisov pri odobravanju in upravljanju s krediti ter bančnimi garancijami in zaradi suma, da so nastale še neugotovljene negativne posledice takšnih ravnanj DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1254 30.4.2015
Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Kranju VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1255 30.4.2015
Pravilnik o izbiri izvajalcev kontrol na kraju samem MINISTRSTVA Uradni list RS 30 1256 30.4.2015
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Filmska Fundacija MINISTRSTVA Uradni list RS 30 1257 30.4.2015
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2015 MINISTRSTVA Uradni list RS 30 1258 30.4.2015
Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1259 30.4.2015
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1260 30.4.2015
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani ter o zavrženju ustavne pritožbe USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1261 30.4.2015
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrajnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1262 30.4.2015
Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 30 1263 30.4.2015
Poročilo o gibanju plač za februar 2015 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 30 1264 30.4.2015
Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 30 1265 30.4.2015
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 30 1266 30.4.2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1267 30.4.2015
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 30 1268 30.4.2015
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 30 1269 30.4.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož OBČINE Uradni list RS 30 1270 30.4.2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Vešenik (Lamut) OBČINE Uradni list RS 30 1271 30.4.2015
Ugotovitveni sklep o obračunski lastni ceni omrežnine oskrbe s pitno vodo in obračunski lastni ceni vodarine OBČINE Uradni list RS 30 1272 30.4.2015
Ugotovitveni sklep o obračunski lastni ceni ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 30 1273 30.4.2015
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 30 1274 30.4.2015
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 30 1275 30.4.2015
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za nadomestne volitve članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2015 OBČINE Uradni list RS 30 1276 30.4.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 30

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(26)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9)