FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 43
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo MINISTRSTVA Uradni list RS 43 1772 19.6.2015
Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene MINISTRSTVA Uradni list RS 43 1773 19.6.2015
Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Uredbe o kategorizaciji državnih cest, kolikor kategorizira hitro cesto "Ljubljana (Zadobrova-Tomačevo-Koseze)" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 559/1, k. o. Stožice, v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 43 1774 19.6.2015
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za varstvo okolja DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 43 1775 19.6.2015
Kolektivna pogodba za lesarstvo DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 43 1776 19.6.2015
Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 43 1777 19.6.2015
Imenovanje članov uradniškega sveta DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 43 1778 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2115/2, 2119/7, 2119/9, 2119/10, 2119/11 in 2119/13, vse k.o. 1789-Ponova vas OBČINE Uradni list RS 43 1779 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1223/19, 1225/3, 1225/4 in 1225/5, vse k.o. 1787-Mali vrh OBČINE Uradni list RS 43 1780 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1148/17 in 1148/19, obe k.o. 1786-Šmarje OBČINE Uradni list RS 43 1781 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 381/4 in 967/7, obe k.o. 1782-Stara vas OBČINE Uradni list RS 43 1782 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2025/6 in 2025/8, obe k.o. 1785-Sela OBČINE Uradni list RS 43 1783 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2201/19 in 2201/22, obe k.o. 1794-Račna OBČINE Uradni list RS 43 1784 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2189/3, 2217/8, 2240/2 in 2240/3, vse k.o. 1788-Vino OBČINE Uradni list RS 43 1785 19.6.2015
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 43 1786 19.6.2015
Sklep o izločitvi iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1787 19.6.2015
Sklep o izločitvi iz javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1788 19.6.2015
Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica OBČINE Uradni list RS 43 1789 19.6.2015
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra OBČINE Uradni list RS 43 1790 19.6.2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 43 1791 19.6.2015
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 43 1792 19.6.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 43 1793 19.6.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Lokacijskem načrtu IPC Loke OBČINE Uradni list RS 43 1794 19.6.2015
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 43 1795 19.6.2015
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 43 1796 19.6.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 43

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(34)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)