FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2015 > 99
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB8) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 99 3917 21.12.2015
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 99 3918 21.12.2015
Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela državnega tožilstva MINISTRSTVA Uradni list RS 99 3919 21.12.2015
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah MINISTRSTVA Uradni list RS 99 3920 21.12.2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov MINISTRSTVA Uradni list RS 99 3921 21.12.2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči MINISTRSTVA Uradni list RS 99 3922 21.12.2015
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 99 3923 21.12.2015
Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016–2018 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 99 3924 21.12.2015
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje OBČINE Uradni list RS 99 3925 21.12.2015
Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju OBČINE Uradni list RS 99 3926 21.12.2015
Odlok o spremembi Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« OBČINE Uradni list RS 99 3927 21.12.2015
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 99 3928 21.12.2015
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 99 3929 21.12.2015
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 99 3930 21.12.2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 99 3931 21.12.2015
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2016 OBČINE Uradni list RS 99 3932 21.12.2015
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse OBČINE Uradni list RS 99 3933 21.12.2015
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča OBČINE Uradni list RS 99 3934 21.12.2015
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2016 OBČINE Uradni list RS 99 3935 21.12.2015
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 OBČINE Uradni list RS 99 3936 21.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 99 3937 21.12.2015
Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ OBČINE Uradni list RS 99 3938 21.12.2015
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso OBČINE Uradni list RS 99 3939 21.12.2015
Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2016 OBČINE Uradni list RS 99 3940 21.12.2015
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del OBČINE Uradni list RS 99 3941 21.12.2015
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2015 99

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(33)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)