FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 33
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 33 1352 9.5.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 33 1353 9.5.2014
Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto »Mačkovec-Sevno-Trška gora« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinja vas USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 33 1354 9.5.2014
Odločba o odpravi Popravka Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 33 1355 9.5.2014
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča ter vrnitev zadev Upravnemu sodišču v novo odločanje USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 33 1356 9.5.2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 33 1357 9.5.2014
Poročilo o gibanju plač za februar 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 33 1358 9.5.2014
Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 33 1359 9.5.2014
Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 33 1360 9.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Lokalna turistična organizacija Bovec« OBČINE Uradni list RS 33 1361 9.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 33 1362 9.5.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 33 1363 9.5.2014
Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 33 1364 9.5.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 33 1365 9.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 33 1366 9.5.2014
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 33 1367 9.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 33 1368 9.5.2014
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško OBČINE Uradni list RS 33 1369 9.5.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 33 1370 9.5.2014
Sklep o dopolnitvi Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje OBČINE Uradni list RS 33 1371 9.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija OBČINE Uradni list RS 33 1372 9.5.2014
Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. OBČINE Uradni list RS 33 1373 9.5.2014
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote OBČINE Uradni list RS 33 1374 9.5.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 33 1375 9.5.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 33 1376 9.5.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 33

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
OBČINE(37)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)