FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 71
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2922 3.10.2014
Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2923 3.10.2014
Sklep o določitvi kandidatov, ki opravljajo funkcijo poslancev v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o poslancih DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2924 3.10.2014
Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2925 3.10.2014
Sklep o imenovanju članice Državne revizijske komisije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2926 3.10.2014
Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2927 3.10.2014
Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2928 3.10.2014
Sklep o imenovanju člana Nadzornega sveta RTV Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2929 3.10.2014
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2930 3.10.2014
Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev MINISTRSTVA Uradni list RS 71 2931 3.10.2014
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila MINISTRSTVA Uradni list RS 71 2932 3.10.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave MINISTRSTVA Uradni list RS 71 2933 3.10.2014
Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2934 3.10.2014
Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2934 3.10.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 71 2935 3.10.2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 71 2936 3.10.2014
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 71 2937 3.10.2014
Kodeks etike za babice Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 71 2938 3.10.2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Dokležovje OBČINE Uradni list RS 71 2939 3.10.2014
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici OBČINE Uradni list RS 71 2940 3.10.2014
Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici OBČINE Uradni list RS 71 2941 3.10.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 71 2942 3.10.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva OBČINE Uradni list RS 71 2943 3.10.2014
Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad OBČINE Uradni list RS 71 2944 3.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu staro jedro Leskovec pri Krškem OBČINE Uradni list RS 71 2945 3.10.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 71

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(8)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(30)
POPRAVKI(3)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)