FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 51
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 98)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2170 7.7.2014
Sklep o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije DRŽAVNI SVET Uradni list RS 51 2171 7.7.2014
Uredba o pomožni policiji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 51 2172 7.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole MINISTRSTVA Uradni list RS 51 2173 7.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom MINISTRSTVA Uradni list RS 51 2174 7.7.2014
Odredba o prenehanju veljavnosti Sklepa o stroških strokovnega izpita MINISTRSTVA Uradni list RS 51 2175 7.7.2014
Sklepi o prenehanju funkcij in imenovanju članov in namestnikov članov v okrajnih volilnih komisijah DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 51 2176 7.7.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 51 2177 7.7.2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 51 2178 7.7.2014
Poročilo o gibanju plač za april 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 51 2179 7.7.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 OBČINE Uradni list RS 51 2180 7.7.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 51 2181 7.7.2014
Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti Občine Brezovica OBČINE Uradni list RS 51 2182 7.7.2014
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec OBČINE Uradni list RS 51 2183 7.7.2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd OBČINE Uradni list RS 51 2184 7.7.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd OBČINE Uradni list RS 51 2185 7.7.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 51 2186 7.7.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 51 2187 7.7.2014
Zaključni račun proračuna Občine Hrpelje - Kozina za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 51 2188 7.7.2014
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 51 2189 7.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 51 2190 7.7.2014
Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 51 2191 7.7.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014 OBČINE Uradni list RS 51 2192 7.7.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 – Zagradec OBČINE Uradni list RS 51 2193 7.7.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 – Zagradec OBČINE Uradni list RS 51 2194 7.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 51

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI SVET(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(86)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)