FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 44
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Avtentična razlaga petega odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ORZPIZ206) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1808 17.6.2014
Sklep o imenovanju predsednice in članov Sveta Agencije za energijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1809 17.6.2014
Sklep o potrditvi mandata državnima svetnikoma DRŽAVNI SVET Uradni list RS 44 1810 17.6.2014
Odlok o razglasitvi Spominskega parka Teharje za kulturni spomenik državnega pomena VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1811 17.6.2014
Odlok o razglasitvi kraja poslednjega boja Pohorskega bataljona na Osankarici za kulturni spomenik državnega pomena VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1812 17.6.2014
Odlok o razglasitvi območja Trga republike v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1813 17.6.2014
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1814 17.6.2014
Odločba o delni razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Celju in Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 44 1815 17.6.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem OBČINE Uradni list RS 44 1816 17.6.2014
Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trebnje OBČINE Uradni list RS 44 1817 17.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje OBČINE Uradni list RS 44 1818 17.6.2014
Odlok o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Tolmin OBČINE Uradni list RS 44 1819 17.6.2014
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Občine Tolmin OBČINE Uradni list RS 44 1820 17.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin OBČINE Uradni list RS 44 1821 17.6.2014
Pravilnik o zamenjavah najemnih neprofitnih stanovanj OBČINE Uradni list RS 44 1822 17.6.2014
Pravilnik o dodeljevanju pomoči ob rojstvu otroka v Občini Tolmin OBČINE Uradni list RS 44 1823 17.6.2014
Odlok o zaključnem računu Občine Turnišče za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 44 1824 17.6.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Turnišče OBČINE Uradni list RS 44 1825 17.6.2014
Odlok o podeljevanju štipendij Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 44 1826 17.6.2014
Sklep o določitvi višine denarnega darila Občine Grosuplje staršem novorojencev OBČINE Uradni list RS 44 1827 17.6.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2014 OBČINE Uradni list RS 44 1828 17.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1390/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje OBČINE Uradni list RS 44 1829 17.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/8 in 2203/1, obe k.o. 1794-Račna OBČINE Uradni list RS 44 1830 17.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2226/1 in 2226/2, obe k.o. 1789-Ponova vas OBČINE Uradni list RS 44 1831 17.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2198/4, k.o. 1789-Ponova vas OBČINE Uradni list RS 44 1832 17.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 44

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI SVET(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
OBČINE(18)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)