FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 61
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 61 2624 8.8.2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 61 2625 8.8.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci OBČINE Uradni list RS 61 2626 8.8.2014
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica OBČINE Uradni list RS 61 2627 8.8.2014
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Borovnica OBČINE Uradni list RS 61 2628 8.8.2014
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 61 2629 8.8.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova OBČINE Uradni list RS 61 2630 8.8.2014
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova OBČINE Uradni list RS 61 2631 8.8.2014
Sklep o imenovanju Komisije za sestavo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Občini Cankova OBČINE Uradni list RS 61 2632 8.8.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 61 2633 8.8.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih OBČINE Uradni list RS 61 2634 8.8.2014
Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje« OBČINE Uradni list RS 61 2635 8.8.2014
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2014 OBČINE Uradni list RS 61 2636 8.8.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju opremljanja ZN »Oskrbni center ob Dolinski cesti v Kopru« OBČINE Uradni list RS 61 2637 8.8.2014
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “ŽUSTERNA” OBČINE Uradni list RS 61 2638 8.8.2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 61 2639 8.8.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 61 2640 8.8.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede OBČINE Uradni list RS 61 2641 8.8.2014
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve OBČINE Uradni list RS 61 2642 8.8.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 61 2643 8.8.2014
Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča OBČINE Uradni list RS 61 2644 8.8.2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega jedra Škocjana OBČINE Uradni list RS 61 2645 8.8.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica OBČINE Uradni list RS 61 2646 8.8.2014
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014 OBČINE Uradni list RS 61 2647 8.8.2014
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v naselju Trebnje OBČINE Uradni list RS 61 2648 8.8.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 61

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
OBČINE(24)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)