FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 24
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 71)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 889 4.4.2014
Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 24 890 4.4.2014
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji MINISTRSTVA Uradni list RS 24 891 4.4.2014
Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 24 892 4.4.2014
Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 893 4.4.2014
Sklep o razveljavitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 894 4.4.2014
Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 895 4.4.2014
Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 896 4.4.2014
Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 897 4.4.2014
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 898 4.4.2014
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 899 4.4.2014
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 24 900 4.4.2014
Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 24 901 4.4.2014
Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 24 902 4.4.2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2014 OBČINE Uradni list RS 24 903 4.4.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno OBČINE Uradni list RS 24 904 4.4.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 24 905 4.4.2014
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 24 906 4.4.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj OBČINE Uradni list RS 24 907 4.4.2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2014 OBČINE Uradni list RS 24 908 4.4.2014
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 24 909 4.4.2014
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov OBČINE Uradni list RS 24 910 4.4.2014
Sklep o določitvi cene storitev na pokopališčih v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 24 911 4.4.2014
Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 24 912 4.4.2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice OBČINE Uradni list RS 24 913 4.4.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 24

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(5)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(55)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(4)