FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 53
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 53 2342 15.7.2014
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 53 2343 15.7.2014
Sklep o imenovanju člana v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 53 2344 15.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec OBČINE Uradni list RS 53 2345 15.7.2014
Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu OBČINE Uradni list RS 53 2346 15.7.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »GRAMOZNICA BORŠT« OBČINE Uradni list RS 53 2347 15.7.2014
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kočevje OBČINE Uradni list RS 53 2348 15.7.2014
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 53 2349 15.7.2014
Odlok o pokopališki dejavnosti in urejanju pokopališč ter pogrebni dejavnosti na območju Občine Idrija OBČINE Uradni list RS 53 2350 15.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija OBČINE Uradni list RS 53 2351 15.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji OBČINE Uradni list RS 53 2352 15.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju v Občini Idrija OBČINE Uradni list RS 53 2353 15.7.2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 53 2354 15.7.2014
Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Občini Naklo OBČINE Uradni list RS 53 2355 15.7.2014
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 53 2356 15.7.2014
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 OBČINE Uradni list RS 53 2357 15.7.2014
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2014 OBČINE Uradni list RS 53 2358 15.7.2014
Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti OBČINE Uradni list RS 53 2359 15.7.2014
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto OBČINE Uradni list RS 53 2360 15.7.2014
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Novo mesto OBČINE Uradni list RS 53 2361 15.7.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 53 2362 15.7.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Osilnica OBČINE Uradni list RS 53 2363 15.7.2014
Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna OBČINE Uradni list RS 53 2364 15.7.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 53 2365 15.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Postojna OBČINE Uradni list RS 53 2366 15.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 53

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(34)
POPRAVKI(1)