FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 4
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 4 17 11.4.2014
Zakon o ratifikaciji Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano (MKPPH) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 4 18 11.4.2014
Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane) (MEKZŽMP) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 4 19 11.4.2014
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 4 20 11.4.2014
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu POPRAVKI Uradni list RS-MP 4 21 11.4.2014
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 4 59 17.1.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva MINISTRSTVA Uradni list RS 4 60 17.1.2014
Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 4 61 17.1.2014
Navodilo o spremembi Navodila o vsebini in načinu poročanja o medbančnih depozitih BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 4 62 17.1.2014
Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 4 63 17.1.2014
Pravilnik o vsebini in obliki diplom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 4 64 17.1.2014
Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014 DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 4 65 17.1.2014
Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 4 66 17.1.2014
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 4 67 17.1.2014
Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 4 68 17.1.2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9« OBČINE Uradni list RS 4 69 17.1.2014
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever OBČINE Uradni list RS 4 70 17.1.2014
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II OBČINE Uradni list RS 4 71 17.1.2014
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 4 72 17.1.2014
Odlok o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 4 73 17.1.2014
Ugotovitveni sklep o nadomestnem članu Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 4 74 17.1.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj OBČINE Uradni list RS 4 75 17.1.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 4 76 17.1.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 4 77 17.1.2014
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda OBČINE Uradni list RS 4 78 17.1.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 4

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
MEDNARODNE POGODBE(4)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(28)
POPRAVKI(2)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)