FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 94
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 102)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 94 3847 24.12.2014
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Saudovi Arabiji PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 94 3848 24.12.2014
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3849 24.12.2014
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3850 24.12.2014
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015 MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3851 24.12.2014
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3852 24.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3853 24.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3854 24.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3855 24.12.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3856 24.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3857 24.12.2014
Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja naravovarstveni tehnik MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3858 24.12.2014
Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Fundacija Tomaž Humar za Pakistan MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3859 24.12.2014
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Lojzeta Peterleta, ustanova« MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3860 24.12.2014
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Mamut Kamnik« MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3861 24.12.2014
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za otroke Vrtca Ciciban Novo mesto, ustanova« MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3862 24.12.2014
Četrta dopolnitev seznama strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav MINISTRSTVA Uradni list RS 94 3863 24.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 94 3864 24.12.2014
Spremembe in dopolnitve Akta o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 94 3865 24.12.2014
Sklep o sprejemu Posebnega programa vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Post)rehabilitacijskega praktikuma DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 94 3866 24.12.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 94 3867 24.12.2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 94 3868 24.12.2014
Spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (2006) DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 94 3869 24.12.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 94 3870 24.12.2014
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 94 3871 24.12.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 94

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(15)
OBČINE(79)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)