FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 47
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 47 1968 24.6.2014
Deklaracija o ustavnih vidikih izvršitve odločbe Ustavnega sodišča U-I-114/11-12 z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11) o občini Ankaran (DeUVIOdlUS) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 47 1969 24.6.2014
Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 47 1970 24.6.2014
Sklep o prenehanju mandata poslanca in poslanke DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 47 1971 24.6.2014
Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja MINISTRSTVA Uradni list RS 47 1972 24.6.2014
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem MINISTRSTVA Uradni list RS 47 1973 24.6.2014
Sklep o zavrženju ustavne pritožbe USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 47 1974 24.6.2014
Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki je bil 8. 6. 2014 DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 47 1975 24.6.2014
Odlok o priznanjih Občine Braslovče OBČINE Uradni list RS 47 1976 24.6.2014
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje OBČINE Uradni list RS 47 1977 24.6.2014
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 47 1978 24.6.2014
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 47 1979 24.6.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Radanovič) OBČINE Uradni list RS 47 1980 24.6.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere OBČINE Uradni list RS 47 1981 24.6.2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 47 1982 24.6.2014
Obvezna razlaga 6. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi OBČINE Uradni list RS 47 1983 24.6.2014
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije OBČINE Uradni list RS 47 1984 24.6.2014
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode OBČINE Uradni list RS 47 1985 24.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode OBČINE Uradni list RS 47 1986 24.6.2014
Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3 – del Na Klancu OBČINE Uradni list RS 47 1987 24.6.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 47 1988 24.6.2014
Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 47 1989 24.6.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 47 1990 24.6.2014
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 47 1991 24.6.2014
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2014 OBČINE Uradni list RS 47 1992 24.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 47

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(17)
POPRAVKI(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)