FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 17
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Energetski zakon (EZ-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 538 7.3.2014
Zakon o zdravilih (ZZdr-2) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 539 7.3.2014
Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 540 7.3.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 541 7.3.2014
Zakon o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 542 7.3.2014
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 543 7.3.2014
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 544 7.3.2014
Pravilnik o sejnini in povračilu potnih stroškov članom disciplinskih komisij prve in druge stopnje MINISTRSTVA Uradni list RS 17 545 7.3.2014
Pravilnik o službeni izkaznici in znački pooblaščene osebe Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije MINISTRSTVA Uradni list RS 17 546 7.3.2014
Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 17 547 7.3.2014
Sklep o ustavitvi postopka USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 17 548 7.3.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji I. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 17 549 7.3.2014
Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Grad OBČINE Uradni list RS 17 550 7.3.2014
Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 17 551 7.3.2014
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 17 552 7.3.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica OBČINE Uradni list RS 17 553 7.3.2014
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti iz Občine Ivančna Gorica v Svet Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora OBČINE Uradni list RS 17 554 7.3.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 519/7, k.o. 1815 – Draga OBČINE Uradni list RS 17 555 7.3.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj OBČINE Uradni list RS 17 556 7.3.2014
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (uradno prečiščeno besedilo) (UPB2) OBČINE Uradni list RS 17 557 7.3.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra OBČINE Uradni list RS 17 558 7.3.2014
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 17 559 7.3.2014
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 17 560 7.3.2014
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije OBČINE Uradni list RS 17 561 7.3.2014
Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 17 562 7.3.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 17

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(27)
POPRAVKI(3)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)