FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 54
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 60)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2380 18.7.2014
Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2381 18.7.2014
Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2382 18.7.2014
Pravilnik o kartografskem ključu MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2383 18.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2384 18.7.2014
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2385 18.7.2014
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2386 18.7.2014
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE« MINISTRSTVA Uradni list RS 54 2387 18.7.2014
Odločba o razveljavitvi členov 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 Zakona o elektronskih komunikacijah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 54 2388 18.7.2014
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2014 do 20. 12. 2014 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 54 2389 18.7.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice v 7. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 54 2390 18.7.2014
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 54 2391 18.7.2014
Razpis rednih volitev v Svetu Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran OBČINE Uradni list RS 54 2392 18.7.2014
Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci OBČINE Uradni list RS 54 2393 18.7.2014
Obvezna razlaga druge alineje 1. točke 4. člena Odloka o sprejetju zazidalnega načrta »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I« OBČINE Uradni list RS 54 2394 18.7.2014
Obvezna razlaga pete alineje prvega odstavka 4. člena Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno OBČINE Uradni list RS 54 2395 18.7.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 54 2396 18.7.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica III OBČINE Uradni list RS 54 2397 18.7.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Košnica KO - 4 OBČINE Uradni list RS 54 2398 18.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji izvajanja gospodarske javne službe na področju urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti na Mestnem pokopališču v Celju in pokopališču Teharje OBČINE Uradni list RS 54 2399 18.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 54 2400 18.7.2014
Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje OBČINE Uradni list RS 54 2401 18.7.2014
Sklep št. 01/2014 o ukinitvi statusa zemljišč javnega dobra OBČINE Uradni list RS 54 2402 18.7.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja SL 04 SS v naselju Slivice OBČINE Uradni list RS 54 2403 18.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – CENTER CERKNICE CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE-01/1 OBČINE Uradni list RS 54 2404 18.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 54

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(2)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(40)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(7)