FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 92
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 72)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3689 19.12.2014
Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3690 19.12.2014
Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3691 19.12.2014
Uredba o obliki in barvi zastave in znaka Finančne uprave Republike Slovenije ter njuni uporabi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3692 19.12.2014
Uredba o barvi in oznakah uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3693 19.12.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3694 19.12.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3695 19.12.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3696 19.12.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3697 19.12.2014
Sklep o spremembi zneska zajamčenega kapitala pozavarovalnic VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3698 19.12.2014
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3699 19.12.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3700 19.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3701 19.12.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3702 19.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3703 19.12.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje MINISTRSTVA Uradni list RS 92 3704 19.12.2014
Odločba o razveljavitvi prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, sedmega odstavka 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, ter 202.b člena Zakona o prekrških USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3705 19.12.2014
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in predsednika Okrajnega sodišča na Ptuju SODNI SVET Uradni list RS 92 3706 19.12.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 92 3707 19.12.2014
Pravilnik o izvedbi postopka izbire avdiovizualnih projektov za javno kinematografsko predvajanje DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 92 3708 19.12.2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2015 OBČINE Uradni list RS 92 3709 19.12.2014
Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 92 3710 19.12.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2015 OBČINE Uradni list RS 92 3711 19.12.2014
Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2014/2015 OBČINE Uradni list RS 92 3712 19.12.2014
Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice OBČINE Uradni list RS 92 3713 19.12.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 92

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MINISTRSTVA(6)
OBČINE(48)
POPRAVKI(4)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9)