FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 72
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 35)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane MINISTRSTVA Uradni list RS 72 2972 10.10.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav MINISTRSTVA Uradni list RS 72 2973 10.10.2014
Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov MINISTRSTVA Uradni list RS 72 2974 10.10.2014
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil MINISTRSTVA Uradni list RS 72 2975 10.10.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2976 10.10.2014
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2977 10.10.2014
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2978 10.10.2014
Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 72 2979 10.10.2014
Kolektivna pogodba Banke Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 72 2980 10.10.2014
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem SODNI SVET Uradni list RS 72 2981 10.10.2014
Razpis drugega kroga rednih volitev županov DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 72 2982 10.10.2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 72 2983 10.10.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 72 2984 10.10.2014
Ponovne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gojače - Malovše v 2. volilni enoti OBČINE Uradni list RS 72 2985 10.10.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 72 2986 10.10.2014
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 72 2987 10.10.2014
Razpis naknadnih ponovnih volitev članov v svete krajevnih skupnosti na podlagi dodatnih kandidatur OBČINE Uradni list RS 72 2988 10.10.2014
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 72 2989 10.10.2014
Razpis ponovnih volitev člana občinskega sveta v Občinski svet Občine Kuzma za volilno enoto 01 – Dolič na volišču 001 – Dolič OBČINE Uradni list RS 72 2990 10.10.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v Občinsko volilno komisijo Občine Litija OBČINE Uradni list RS 72 2991 10.10.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 72 2992 10.10.2014
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Ob železniški postaji v Novi Gorici OBČINE Uradni list RS 72 2993 10.10.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 72 2994 10.10.2014
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev PUP 1, 8, 9, 11, 13 na območju Strunjana OBČINE Uradni list RS 72 2995 10.10.2014
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi tarif za parkirnine št. 34404-3/199-12 z dne 12. 4. 2012 OBČINE Uradni list RS 72 2996 10.10.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 72

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MINISTRSTVA(4)
OBČINE(19)
POPRAVKI(1)
SODNI SVET(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)