FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 5
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIIDZ) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 5 22 9.5.2014
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju POPRAVKI Uradni list RS-MP 5 23 9.5.2014
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja POPRAVKI Uradni list RS-MP 5 24 9.5.2014
Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 5 100 20.1.2014
Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci OBČINE Uradni list RS 5 101 20.1.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi OBČINE Uradni list RS 5 102 20.1.2014
Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava OBČINE Uradni list RS 5 103 20.1.2014
Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode OBČINE Uradni list RS 5 104 20.1.2014
Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 5 105 20.1.2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 5 106 20.1.2014
Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 5 107 20.1.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 5 108 20.1.2014
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan OBČINE Uradni list RS 5 109 20.1.2014
Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) OBČINE Uradni list RS 5 110 20.1.2014
Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka – uradno prečiščeno besedilo OBČINE Uradni list RS 5 111 20.1.2014
Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem OBČINE Uradni list RS 5 112 20.1.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 5 113 20.1.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra OBČINE Uradni list RS 5 114 20.1.2014
Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje POPRAVKI Uradni list RS 5 115 20.1.2014
Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014 MINISTRSTVA Uradni list RS 5 96 20.1.2014
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov MINISTRSTVA Uradni list RS 5 97 20.1.2014
Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 5 98 20.1.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 5 99 20.1.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 5

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MEDNARODNE POGODBE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(14)
POPRAVKI(3)