FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 28
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 17 (od skupaj 17)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 28 1167 18.4.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 28 1168 18.4.2014
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 28 1169 18.4.2014
Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1170 18.4.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1171 18.4.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1172 18.4.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1173 18.4.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1174 18.4.2014
Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic MINISTRSTVA Uradni list RS 28 1175 18.4.2014
Odločba o odpravi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 28 1176 18.4.2014
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 28 1177 18.4.2014
Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 28 1178 18.4.2014
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za ureditev dela območja na Vidmu (umestitev stanovanjsko poslovnega objekta) OBČINE Uradni list RS 28 1179 18.4.2014
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat OBČINE Uradni list RS 28 1180 18.4.2014
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 28 1181 18.4.2014
Odlok o imenovanju ulice Nad Plevno OBČINE Uradni list RS 28 1182 18.4.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe OBČINE Uradni list RS 28 1183 18.4.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 28

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
MINISTRSTVA(6)
OBČINE(5)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)