FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 45
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 79)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 1834 20.6.2014
Sklep o spremembi Odloka Vlade Republike Slovenije št. 111-87/2001-2 z dne 31. 5. 2001 ter Odloka Vlade Republike Slovenije št. 50100-2/2005 z dne 3. 11. 2005 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 1835 20.6.2014
Sklep o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 1836 20.6.2014
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sydneyju, v Avstraliji VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 1837 20.6.2014
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku MINISTRSTVA Uradni list RS 45 1838 20.6.2014
Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 1839 20.6.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 45 1840 20.6.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana v volilni komisiji V. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 45 1841 20.6.2014
Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 45 1842 20.6.2014
Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 45 1843 20.6.2014
Navodilo za vodenje in upravljanje Registra fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 45 1844 20.6.2014
Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 45 1845 20.6.2014
Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina OBČINE Uradni list RS 45 1846 20.6.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 45 1847 20.6.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 45 1848 20.6.2014
Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Črenšovci OBČINE Uradni list RS 45 1849 20.6.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Črenšovci OBČINE Uradni list RS 45 1850 20.6.2014
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci OBČINE Uradni list RS 45 1851 20.6.2014
Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti OBČINE Uradni list RS 45 1852 20.6.2014
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črenšovci OBČINE Uradni list RS 45 1853 20.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec OBČINE Uradni list RS 45 1854 20.6.2014
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec OBČINE Uradni list RS 45 1855 20.6.2014
Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije OBČINE Uradni list RS 45 1856 20.6.2014
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije OBČINE Uradni list RS 45 1857 20.6.2014
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 45 1858 20.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 45

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(62)
POPRAVKI(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(7)