FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 56
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o sklicu prve seje Državnega zbora Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2475 25.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami MINISTRSTVA Uradni list RS 56 2476 25.7.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi MINISTRSTVA Uradni list RS 56 2477 25.7.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnosti tekočih goriv MINISTRSTVA Uradni list RS 56 2478 25.7.2014
Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 56 2479 25.7.2014
Sklep o imenovanju Posebne komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti OBČINE Uradni list RS 56 2480 25.7.2014
Sklep o imenovanju v Posebno občinsko volilno komisijo za volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti OBČINE Uradni list RS 56 2481 25.7.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Brežice OBČINE Uradni list RS 56 2482 25.7.2014
Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 56 2483 25.7.2014
Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 56 2484 25.7.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec OBČINE Uradni list RS 56 2485 25.7.2014
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enoto urejanja prostora (EUP) PG-12 OBČINE Uradni list RS 56 2486 25.7.2014
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 56 2487 25.7.2014
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 56 2488 25.7.2014
Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 56 2489 25.7.2014
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Hodoš OBČINE Uradni list RS 56 2490 25.7.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Hodoš OBČINE Uradni list RS 56 2491 25.7.2014
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve 2014 – volitve v občinski svet, župana in druge v Občini Hodoš OBČINE Uradni list RS 56 2492 25.7.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 56 2493 25.7.2014
Sklep o cenah plakatiranja v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 56 2494 25.7.2014
Sklep o začetku priprave izrednih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid OBČINE Uradni list RS 56 2495 25.7.2014
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 56 2496 25.7.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 56 2497 25.7.2014
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 56 2498 25.7.2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pokopališče v Ankaranu« OBČINE Uradni list RS 56 2499 25.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 56

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(44)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)