FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 66
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o licencah, pooblastilih, usposabljanju in izpitih operativnega osebja nadzora in kontrole zračnega prostora ter zračne obrambe Slovenske vojske MINISTRSTVA Uradni list RS 66 2766 12.9.2014
Pravilnik o uveljavljanju pravic ožjih družinskih članov po smrti policista in pravice v primeru invalidnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 66 2767 12.9.2014
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode MINISTRSTVA Uradni list RS 66 2768 12.9.2014
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za dve mesti podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani SODNI SVET Uradni list RS 66 2769 12.9.2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 66 2770 12.9.2014
Poslovnik občinskega sveta (uradno prečiščeno besedilo) OBČINE Uradni list RS 66 2771 12.9.2014
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 66 2772 12.9.2014
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje OBČINE Uradni list RS 66 2773 12.9.2014
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za Lokalne volitve 2014 v Občini Dobrepolje OBČINE Uradni list RS 66 2774 12.9.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 66 2775 12.9.2014
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 66 2776 12.9.2014
Obvezna razlaga šestega odstavka 53. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 66 2777 12.9.2014
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 66 2778 12.9.2014
Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 OBČINE Uradni list RS 66 2779 12.9.2014
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica OBČINE Uradni list RS 66 2780 12.9.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo OBČINE Uradni list RS 66 2781 12.9.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 66 2782 12.9.2014
Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica OBČINE Uradni list RS 66 2783 12.9.2014
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 66 2784 12.9.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 66 2785 12.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše OBČINE Uradni list RS 66 2786 12.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1210 – Pristava OBČINE Uradni list RS 66 2787 12.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1231 – Virštanj OBČINE Uradni list RS 66 2788 12.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1241 – Lastnič OBČINE Uradni list RS 66 2789 12.9.2014
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci OBČINE Uradni list RS 66 2790 12.9.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 66

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(36)
POPRAVKI(2)
SODNI SVET(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)