FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 69
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 69 2865 26.9.2014
Obvestilo o zaustavitvi izvajanja začasnih izrednih ukrepov na trgu s svežim sadjem in zelenjavo MINISTRSTVA Uradni list RS 69 2866 26.9.2014
Odločba o ugotovitvi, da 2. in 3. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti nista v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 69 2867 26.9.2014
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 69 2868 26.9.2014
Sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 69 2869 26.9.2014
Akt o načinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 69 2870 26.9.2014
Poročilo o gibanju plač za julij 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 69 2871 26.9.2014
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 69 2872 26.9.2014
Splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v mestnem linijskem prevozu potnikov v Mestni občini Koper, ki ga izvaja prevoznik DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 69 2873 26.9.2014
Odlok o turistični taksi v Občini Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 69 2874 26.9.2014
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli OBČINE Uradni list RS 69 2875 26.9.2014
Odlok o prodaji zunaj prodajaln v Občini Cerknica in tržnem redu tržnice v Cerknici OBČINE Uradni list RS 69 2876 26.9.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 69 2877 26.9.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 III OBČINE Uradni list RS 69 2878 26.9.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« OBČINE Uradni list RS 69 2879 26.9.2014
Spremembe Statuta Občine Kuzma OBČINE Uradni list RS 69 2880 26.9.2014
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 69 2881 26.9.2014
Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 69 2882 26.9.2014
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta – predstavniku romske skupnosti OBČINE Uradni list RS 69 2883 26.9.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Kuzma OBČINE Uradni list RS 69 2884 26.9.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Posebne občinske volilne komisije Občine Kuzma OBČINE Uradni list RS 69 2885 26.9.2014
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 322 Parmova – muzej za del enote urejanja prostora BE-546 OBČINE Uradni list RS 69 2886 26.9.2014
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 69 2887 26.9.2014
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Miren - Kostanjevica OBČINE Uradni list RS 69 2888 26.9.2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN PO11 Spodnja vas – Sever OBČINE Uradni list RS 69 2889 26.9.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 69

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(31)
POPRAVKI(2)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)