FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 13
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB8) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 13 361 17.2.2014
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 13 362 17.2.2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 13 363 17.2.2014
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 13 364 17.2.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj OBČINE Uradni list RS 13 365 17.2.2014
Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice OBČINE Uradni list RS 13 366 17.2.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 13 367 17.2.2014
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo) OBČINE Uradni list RS 13 368 17.2.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd OBČINE Uradni list RS 13 369 17.2.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 13 370 17.2.2014
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič OBČINE Uradni list RS 13 371 17.2.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 13 372 17.2.2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 13 373 17.2.2014
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 13 374 17.2.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. rebalans OBČINE Uradni list RS 13 375 17.2.2014
Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 13 376 17.2.2014
Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč OBČINE Uradni list RS 13 377 17.2.2014
Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila, stroškov odstranitve zapuščenega vozila in stroškov premestitve vozila ter stroškov priklenitve vozila OBČINE Uradni list RS 13 378 17.2.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 13 379 17.2.2014
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold OBČINE Uradni list RS 13 380 17.2.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 13

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
OBČINE(17)