FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 65
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 2739 5.9.2014
Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 2740 5.9.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 65 2741 5.9.2014
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov MINISTRSTVA Uradni list RS 65 2742 5.9.2014
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen MINISTRSTVA Uradni list RS 65 2743 5.9.2014
Končno poročilo o izidu glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč, ki so bile 17. junija 2014 SODNI SVET Uradni list RS 65 2744 5.9.2014
Splošni akt o spremembah Splošnega akta o nalepki za prepoved dostavljanja v predalčnik DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 2745 5.9.2014
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 2746 5.9.2014
Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 2747 5.9.2014
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 65 2748 5.9.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 65 2749 5.9.2014
Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 65 2750 5.9.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 65 2751 5.9.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 – rebalans II OBČINE Uradni list RS 65 2752 5.9.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/6, 254/7 in 261/0, vse k. o. 2324 – Orehovlje OBČINE Uradni list RS 65 2753 5.9.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del OBČINE Uradni list RS 65 2754 5.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobja vas OBČINE Uradni list RS 65 2755 5.9.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Stražišče OBČINE Uradni list RS 65 2756 5.9.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rečica ob Savinji OBČINE Uradni list RS 65 2757 5.9.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Ribnica OBČINE Uradni list RS 65 2758 5.9.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Sodražica OBČINE Uradni list RS 65 2759 5.9.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sodražica OBČINE Uradni list RS 65 2760 5.9.2014
Sklep o določitvi načina in postopka za izračun višine najemnin, ki jih Občina Trebnje zaračunava najemnikom v službenih stanovanjih OBČINE Uradni list RS 65 2761 5.9.2014
Popravek Dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško POPRAVKI Uradni list RS 65 2762 5.9.2014
Popravek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov ter določanju najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Tabor POPRAVKI Uradni list RS 65 2763 5.9.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 65

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(13)
POPRAVKI(4)
SODNI SVET(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)