FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 42
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vročanja sklepov o izvršbi v elektronski obliki, drugih pravnih aktov, dokumentov in informacij MINISTRSTVA Uradni list RS 42 1685 9.6.2014
Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 42 1686 9.6.2014
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana državnega sveta DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 42 1687 9.6.2014
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2014 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 42 1688 9.6.2014
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore OBČINE Uradni list RS 42 1689 9.6.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 42 1690 9.6.2014
Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik OBČINE Uradni list RS 42 1691 9.6.2014
Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja OBČINE Uradni list RS 42 1692 9.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid OBČINE Uradni list RS 42 1693 9.6.2014
Odlok o spremembi Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid OBČINE Uradni list RS 42 1694 9.6.2014
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč družini na domu OBČINE Uradni list RS 42 1695 9.6.2014
Sklep o začetku postopka dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) Kobarid OBČINE Uradni list RS 42 1696 9.6.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 42 1697 9.6.2014
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 302 Vrtno mesto Kozarje – del OBČINE Uradni list RS 42 1698 9.6.2014
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Metlika OBČINE Uradni list RS 42 1699 9.6.2014
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve OBČINE Uradni list RS 42 1700 9.6.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 42 1701 9.6.2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica OBČINE Uradni list RS 42 1702 9.6.2014
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 42 1703 9.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina OBČINE Uradni list RS 42 1704 9.6.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto OBČINE Uradni list RS 42 1705 9.6.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto OBČINE Uradni list RS 42 1706 9.6.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 42 1707 9.6.2014
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče OBČINE Uradni list RS 42 1708 9.6.2014
Sklep o potrditvi mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Radeče OBČINE Uradni list RS 42 1709 9.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 42

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
MINISTRSTVA(1)
OBČINE(41)
POPRAVKI(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)