FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 19
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 663 17.3.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 664 17.3.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-E) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 665 17.3.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 666 17.3.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 667 17.3.2014
Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojI-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 668 17.3.2014
Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 669 17.3.2014
Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 19 670 17.3.2014
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športni park Grosuplje OBČINE Uradni list RS 19 671 17.3.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 19 672 17.3.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit OBČINE Uradni list RS 19 673 17.3.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013 OBČINE Uradni list RS 19 674 17.3.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik OBČINE Uradni list RS 19 675 17.3.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 19 676 17.3.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) OBČINE Uradni list RS 19 677 17.3.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 19 678 17.3.2014
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje OBČINE Uradni list RS 19 679 17.3.2014
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 19 680 17.3.2014
Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 19 681 17.3.2014
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica OBČINE Uradni list RS 19 682 17.3.2014
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec OBČINE Uradni list RS 19 683 17.3.2014
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984) OBČINE Uradni list RS 19 684 17.3.2014
Pravilnik o spremebah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec OBČINE Uradni list RS 19 685 17.3.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič OBČINE Uradni list RS 19 686 17.3.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 19 687 17.3.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 19

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(6)
OBČINE(17)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)