FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 32
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1320 5.5.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1321 5.5.2014
Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih (ZVV-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1322 5.5.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 32 1323 5.5.2014
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova OBČINE Uradni list RS 32 1324 5.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 32 1325 5.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 32 1326 5.5.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Celje OBČINE Uradni list RS 32 1327 5.5.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice OBČINE Uradni list RS 32 1328 5.5.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 32 1329 5.5.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 32 1330 5.5.2014
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 32 1331 5.5.2014
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Horjul OBČINE Uradni list RS 32 1332 5.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju, izvajanju in financiranju socialnovarstvene storitve pomoči na domu v Občini Horjul OBČINE Uradni list RS 32 1333 5.5.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul OBČINE Uradni list RS 32 1334 5.5.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 32 1335 5.5.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 32 1336 5.5.2014
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik OBČINE Uradni list RS 32 1337 5.5.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kamnik OBČINE Uradni list RS 32 1338 5.5.2014
Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja OBČINE Uradni list RS 32 1339 5.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 32 1340 5.5.2014
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 32 1341 5.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 32 1342 5.5.2014
Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava OBČINE Uradni list RS 32 1343 5.5.2014
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci OBČINE Uradni list RS 32 1344 5.5.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 32

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(4)
OBČINE(28)