FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 25
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 108)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dravograd OBČINE Uradni list RS 25 1000 11.4.2014
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 25 1001 11.4.2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd OBČINE Uradni list RS 25 1002 11.4.2014
Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 25 1003 11.4.2014
Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 25 1004 11.4.2014
Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 25 1005 11.4.2014
Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Hodoš OBČINE Uradni list RS 25 1006 11.4.2014
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 25 1007 11.4.2014
Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki OBČINE Uradni list RS 25 1008 11.4.2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 25 1009 11.4.2014
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 25 1010 11.4.2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 25 1011 11.4.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 25 1012 11.4.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 25 1013 11.4.2014
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 25 1014 11.4.2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 25 1015 11.4.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 25 1016 11.4.2014
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 25 1017 11.4.2014
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki OBČINE Uradni list RS 25 1018 11.4.2014
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – Centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 25 1019 11.4.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje OBČINE Uradni list RS 25 1020 11.4.2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško OBČINE Uradni list RS 25 1021 11.4.2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško OBČINE Uradni list RS 25 1022 11.4.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer OBČINE Uradni list RS 25 1023 11.4.2014
Sklep o popravi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena OBČINE Uradni list RS 25 1024 11.4.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 25

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(6)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(10)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(70)
POPRAVKI(1)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9)