FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 34
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o prenehanju funkcije podpredsednice Državnega zbora DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 34 1400 12.5.2014
Sklep o prenehanju funkcije predsednice Vlade in ministrov DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 34 1401 12.5.2014
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 34 1402 12.5.2014
Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 34 1403 12.5.2014
Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 34 1404 12.5.2014
Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 MINISTRSTVA Uradni list RS 34 1405 12.5.2014
Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu MINISTRSTVA Uradni list RS 34 1406 12.5.2014
Pravilnik o priznanjih policije MINISTRSTVA Uradni list RS 34 1407 12.5.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Kranj za volilno leto 2014 OBČINE Uradni list RS 34 1408 12.5.2014
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ljubno OBČINE Uradni list RS 34 1409 12.5.2014
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja – EUP BI 03 OBČINE Uradni list RS 34 1410 12.5.2014
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 34 1411 12.5.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli št. 1750/161, k. o. 2331 – Vojščica OBČINE Uradni list RS 34 1412 12.5.2014
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 372/5 k.o. 2332 – Kostanjevica na Krasu OBČINE Uradni list RS 34 1413 12.5.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra OBČINE Uradni list RS 34 1414 12.5.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci OBČINE Uradni list RS 34 1415 12.5.2014
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina v letu 2014 OBČINE Uradni list RS 34 1416 12.5.2014
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina v letu 2014 OBČINE Uradni list RS 34 1417 12.5.2014
Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina OBČINE Uradni list RS 34 1418 12.5.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Rogaška Slatina OBČINE Uradni list RS 34 1419 12.5.2014
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 34 1420 12.5.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji OBČINE Uradni list RS 34 1421 12.5.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 34 1422 12.5.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 34 1423 12.5.2014
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo – UPB-2) OBČINE Uradni list RS 34 1424 12.5.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 34

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
MINISTRSTVA(3)
OBČINE(18)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)