FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 41
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 41 1630 6.6.2014
Zakon o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 41 1631 6.6.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov MINISTRSTVA Uradni list RS 41 1632 6.6.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi MINISTRSTVA Uradni list RS 41 1633 6.6.2014
Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 41 1634 6.6.2014
Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji III. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 41 1635 6.6.2014
Sklep o dopolnitvi Statuta Odvetniške zbornice Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 41 1636 6.6.2014
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 41 1637 6.6.2014
Poziv Sveta za avtorsko pravo DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 41 1638 6.6.2014
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 41 1639 6.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro OBČINE Uradni list RS 41 1640 6.6.2014
Sklep o prenehanju mandata občinske svetnice in prehod mandata na novega kandidata OBČINE Uradni list RS 41 1641 6.6.2014
Odlok o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice OBČINE Uradni list RS 41 1642 6.6.2014
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice OBČINE Uradni list RS 41 1643 6.6.2014
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra OBČINE Uradni list RS 41 1644 6.6.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 41 1645 6.6.2014
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 41 1646 6.6.2014
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo OBČINE Uradni list RS 41 1647 6.6.2014
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda OBČINE Uradni list RS 41 1648 6.6.2014
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči OBČINE Uradni list RS 41 1649 6.6.2014
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih OBČINE Uradni list RS 41 1650 6.6.2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško OBČINE Uradni list RS 41 1651 6.6.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško OBČINE Uradni list RS 41 1652 6.6.2014
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško OBČINE Uradni list RS 41 1653 6.6.2014
Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2014 OBČINE Uradni list RS 41 1654 6.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 41

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(1)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(39)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)