FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 48
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Ukaz o pomilostitvi obsojenca PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 48 1994 27.6.2014
Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev MINISTRSTVA Uradni list RS 48 1995 27.6.2014
Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice MINISTRSTVA Uradni list RS 48 1996 27.6.2014
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows MINISTRSTVA Uradni list RS 48 1997 27.6.2014
Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju sodišč MINISTRSTVA Uradni list RS 48 1998 27.6.2014
Odredba o določitvi datuma, od katerega je v postopkih izvršbe in zavarovanja mogoče vročanje po elektronski poti MINISTRSTVA Uradni list RS 48 1999 27.6.2014
Akt o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 48 2000 27.6.2014
Statut Fakultete za zdravstvo Jesenice DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 48 2001 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 II OBČINE Uradni list RS 48 2002 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 48 2003 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 48 2004 27.6.2014
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dolenjske Toplice OBČINE Uradni list RS 48 2005 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 48 2006 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina OBČINE Uradni list RS 48 2007 27.6.2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju julij–september 2014 OBČINE Uradni list RS 48 2008 27.6.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik OBČINE Uradni list RS 48 2009 27.6.2014
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2013 OBČINE Uradni list RS 48 2010 27.6.2014
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2011 27.6.2014
Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2012 27.6.2014
Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2013 27.6.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2014 27.6.2014
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki OBČINE Uradni list RS 48 2015 27.6.2014
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2016 27.6.2014
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mokronog - Trebelno OBČINE Uradni list RS 48 2017 27.6.2014
Sklep o izvzemu nepremičnine iz javne kulturne infrastrukture v Občini Naklo, in sicer stavbe na naslovu Glavna cesta 13, Naklo s pripadajočim zemljiščem parc. št. 100/1, k.o. Naklo OBČINE Uradni list RS 48 2018 27.6.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 48

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(24)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)