FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 52
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 74)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o potrditvi poslanskih mandatov DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2268 11.7.2014
Sklep o prenehanju mandata člana, razrešitvi člana in imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2269 11.7.2014
Sklep o imenovanju Nacionalnega sveta za kulturo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2270 11.7.2014
Sklep o imenovanju informacijske pooblaščenke DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2271 11.7.2014
Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2272 11.7.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2273 11.7.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2274 11.7.2014
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Krpan DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2275 11.7.2014
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ljudske republike Bangladeš v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 52 2276 11.7.2014
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2277 11.7.2014
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2278 11.7.2014
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2279 11.7.2014
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2280 11.7.2014
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2281 11.7.2014
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2282 11.7.2014
Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2283 11.7.2014
Odredba o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev MINISTRSTVA Uradni list RS 52 2284 11.7.2014
Sklep o imenovanju člana v 3. okrajni volilni komisiji V. volilne enote DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 52 2285 11.7.2014
Sklepi o imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah volilnih enot DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 52 2286 11.7.2014
Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 52 2287 11.7.2014
Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 52 2288 11.7.2014
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Borovnica OBČINE Uradni list RS 52 2289 11.7.2014
Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Cerknica OBČINE Uradni list RS 52 2290 11.7.2014
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro OBČINE Uradni list RS 52 2291 11.7.2014
Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane OBČINE Uradni list RS 52 2292 11.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 52

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(8)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(50)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)