FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > 9
 

Uradna glasila

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 9 40 7.7.2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 219 5.2.2014
Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 220 5.2.2014
Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 221 5.2.2014
Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu MINISTRSTVA Uradni list RS 9 222 5.2.2014
Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 9 223 5.2.2014
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice OBČINE Uradni list RS 9 224 5.2.2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 9 225 5.2.2014
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj OBČINE Uradni list RS 9 226 5.2.2014
Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 9 227 5.2.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih OBČINE Uradni list RS 9 228 5.2.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov OBČINE Uradni list RS 9 229 5.2.2014
Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 9 230 5.2.2014
Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 9 231 5.2.2014
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci (KS Puconci in KS Vaneča) in o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za naselji Puconci in Vaneča v Občini Puconci OBČINE Uradni list RS 9 232 5.2.2014
Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci OBČINE Uradni list RS 9 233 5.2.2014
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti OBČINE Uradni list RS 9 234 5.2.2014
Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko-poslovni center Šmarje OBČINE Uradni list RS 9 235 5.2.2014
Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 OBČINE Uradni list RS 9 236 5.2.2014
Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka OBČINE Uradni list RS 9 237 5.2.2014
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava OBČINE Uradni list RS 9 238 5.2.2014
Dopolnilni sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Jug OBČINE Uradni list RS 9 239 5.2.2014
Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica OBČINE Uradni list RS 9 240 5.2.2014
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 241 5.2.2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisu v višje strokovno izobraževanje MINISTRSTVA Uradni list RS 9 242 5.2.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014 9

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(2)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
MEDNARODNE POGODBE(1)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(17)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)