FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 2014 > USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 63)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o občinski taksi v Predjami USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3768 22.12.2014
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 93 3769 22.12.2014
Odločba o razveljavitvi prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, sedmega odstavka 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, ter 202.b člena Zakona o prekrških USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 92 3705 19.12.2014
Sklep o ustavitvi postopka USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 89 3594 12.12.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 89 3595 12.12.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 89 3596 12.12.2014
Razpored dela ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2015 do 15. 7. 2015 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 89 3597 12.12.2014
Sklep o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo, začasnem zadržanju izvršitve sklepa Državnega zbora in začetku postopka za oceno ustavnosti Zakona o poslancih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 85 3457 28.11.2014
Sklep o predložitvi v prehodno odločanje Sodišču in o prekinitvi postopka USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3404 21.11.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 81 3354 14.11.2014
Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 81 3355 14.11.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 81 3356 14.11.2014
Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 76 3190 24.10.2014
Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek prvega odstavka 193. člena Zakona o prekrških v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3062 17.10.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3063 17.10.2014
Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3064 17.10.2014
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 74 3065 17.10.2014
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2976 10.10.2014
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega odstavka 11. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom Zakona o sodnih taksah v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa in ne izpolnjuje zakonskih pogojev, da bi jo prejela, pa bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo osebe, ki jih je dolžna preživljati USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2977 10.10.2014
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela petega odstavka 6.a člena, drugega stavka sedmega odstavka 6.a člena, trinajstega odstavka 10.a člena in osmega odstavka 39. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 72 2978 10.10.2014
Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2934 3.10.2014
Odločba o razveljavitvi 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tak poseg utemelji strokovna urbanistična služba, 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj na podlagi strokovne urbanistične presoje, in 7., 9. in 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log ter 6. in 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3-Dragomer kolikor določajo izdelavo lokacijskih smernic USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 71 2934 3.10.2014
Odločba o ugotovitvi, da 2. in 3. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti nista v neskladju z Ustavo USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 69 2867 26.9.2014
Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2548 28.7.2014
Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo v delu, ki ne omogoča, da sodišče oprosti stranko plačila sodne takse v celoti, ko stranka ne prejema denarne socialne pomoči na podlagi odločbe pristojnega organa, čeprav bi bila do denarne socialne pomoči upravičena, če bi vlogo podala USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 58 2549 28.7.2014
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 2014
93(2) 92(1) 89(4) 85(1)
82(1) 81(3) 76(1) 74(4)
72(3) 71(2) 69(1) 58(4)
55(1) 54(2) 47(1) 45(1)
44(1) 43(2) 42(1) 40(1)
36(2) 35(2) 33(3) 31(1)
29(1) 28(1) 26(1) 25(1)
24(1) 22(1) 20(1) 19(1)
18(1) 17(1) 15(2) 14(2)
11(1) 10(2) 6(1)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

< Vsi USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE