FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997
 

Uradna glasila

Stran 1 / 171
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 4254)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A) POPRAVKI Uradni list RS 87 1 29.12.1997
Popravek sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod POPRAVKI Uradni list RS 87 2 29.12.1997
Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa POPRAVKI Uradni list RS 87 3 29.12.1997
Popravek sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije d.d. POPRAVKI Uradni list RS 87 4 29.12.1997
Zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4003 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4004 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4005 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4006 29.12.1997
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4007 29.12.1997
Zakon o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4008 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4009 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4010 29.12.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-B) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4011 29.12.1997
Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4012 29.12.1997
Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4013 29.12.1997
Uredba o dopolnitvi uredbe o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4014 29.12.1997
Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 87 4015 29.12.1997
Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 87 4016 29.12.1997
Odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje OBČINE Uradni list RS 87 4017 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4018 29.12.1997
Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto 1998 (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4019 29.12.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu - III. faza (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4020 29.12.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4021 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4022 29.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII - Spodnja Hudinja (Celje) OBČINE Uradni list RS 87 4023 29.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 171 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997
87(45) 86(12) 85(27) 84(44)
83(26) 82(25) 81(90) 80(19)
79(62) 78(5) 77(14) 76(22)
75(69) 74(47) 73(48) 72(39)
71(62) 70(32) 69(11) 68(98)
67(54) 65(57) 64(57) 63(58)
62(21) 61(38) 60(6) 59(46)
58(16) 57(36) 56(21) 55(14)
54(36) 53(5) 52(58) 51(64)
50(86) 49(63) 47(65) 46(7)
45(73) 44(10) 43(53) 42(31)
41(71) 40(75) 39(53) 38(23)
37(87) 36(18) 35(73) 34(36)
33(69) 32(47) 31(80) 30(34)
29(56) 28(1) 27(4) 26(75)
25(76) 24(24) 23(110) 22(72)
21(134) 20(31) 19(84) 18(22)
17(89) 16(55) 15(50) 14(96)
13(65) 12(8) 11(125) 10(84)
9(20) 8(53) 7(19) 6(66)
5(114) 4(58) 3(54) 2(75)
1(96)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(53)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(403)
DRŽAVNI SVET(5)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(323)
MEDNARODNE POGODBE(79)
MINISTRSTVA(361)
OBČINE(2426)
POPRAVKI(134)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(87)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(5)
SODNI SVET(35)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(95)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(248)