FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 82
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3869 22.12.1997
Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za industrijske izdelke VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3870 22.12.1997
Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) v letu 1998 za kmetijske in živilske izdelke VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3871 22.12.1997
Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3872 22.12.1997
Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3873 22.12.1997
Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3874 22.12.1997
Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3875 22.12.1997
Odloki o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3876 22.12.1997
Odlok o imenovanju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3877 22.12.1997
Odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3878 22.12.1997
Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3879 22.12.1997
Odlok o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3880 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3881 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3882 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3883 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3884 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3885 22.12.1997
Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, šolstvo in šport DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3886 22.12.1997
Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3887 22.12.1997
Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za vprašanja invalidov DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3888 22.12.1997
Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3889 22.12.1997
Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katere je bilo od 28. 6. 1997 do 10. 10. 1997 izdano dovoljenje za promet MINISTRSTVA Uradni list RS 82 3890 22.12.1997
Odločba o ugotovitvi skladnosti prve alinee prvega odstavka 16. člena zakona o dohodnini z ustavo; o ugotovitvi neskladnosti določb o povračilu stroškov, ki jih je zavezanec imel v zvezi z delom, po 16., 42., 43. in 86.a členu zakona o dohodnini, 21. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena zakona o posebnem davku na določene prejemke z ustavo, kolikor Vladi RS brez določitve zakonskega okvira prepuščajo podrobnejšo določitev stroškov v zvezi z delom in določitev višine teh stroškov do katere se povračila zanje ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov oziroma do katerih se ti stroški priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove; o ugotovitvi neskladnosti uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek, z ustavo; o ugotovitvi neskladnosti 43. člena zakona o dohodnini z ustavo, kolikor ne omogoča upoštevanje stroškov zasebnika z njegovim prevozom na delo in z dela kot odbitne postavke pri ugotavljanju davčne osnove USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3891 22.12.1997
Odločba o razveljavitvi 32. člena pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3892 22.12.1997
Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu dela pretežno skladiščno-transportne cone v Rušah USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 82 3893 22.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 82

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(18)
MINISTRSTVA(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(3)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(3)