FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 25
 

Uradna glasila

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 76)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1486 9.5.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1487 9.5.1997
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1488 9.5.1997
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1489 9.5.1997
Sklep o dopolnitvi sklepov Vlade Republike Slovenije o dokapitalizaciji Sklada Republike Slovenije za razvoj d.d. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1490 9.5.1997
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pregledu blaga ter pogojih in načinu jemanja vzorcev blaga MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1491 9.5.1997
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1492 9.5.1997
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice SODNI SVET Uradni list RS 25 1493 9.5.1997
Sklep o ponovnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predstojnikov okrajnih sodišč SODNI SVET Uradni list RS 25 1494 9.5.1997
Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Državnega sveta REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA Uradni list RS 25 1495 9.5.1997
Sklep o dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1496 9.5.1997
Sklep o višini regresa za letni dopust za leto 1997 v gospodarstvu in delu negospodarstva DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1497 9.5.1997
Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (PI) DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1498 9.5.1997
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1997 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1499 9.5.1997
Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v vzgojno-varstveni enoti Ciciban Kompolje v Kompoljah (Dobrepolje) OBČINE Uradni list RS 25 1500 9.5.1997
Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 25 1501 9.5.1997
Sklep o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dol pri Ljubljani OBČINE Uradni list RS 25 1502 9.5.1997
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 25 1503 9.5.1997
Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 25 1504 9.5.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987 (Gornji Petrovci) OBČINE Uradni list RS 25 1505 9.5.1997
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 1996 OBČINE Uradni list RS 25 1506 9.5.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990, dopolnjenega v letu 1987 (Hodoš-Šalovci) OBČINE Uradni list RS 25 1507 9.5.1997
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci OBČINE Uradni list RS 25 1508 9.5.1997
Odredba o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč (Hodoš-Šalovci) OBČINE Uradni list RS 25 1509 9.5.1997
Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Hrpelje-Kozina) OBČINE Uradni list RS 25 1510 9.5.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 25

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(3)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
MINISTRSTVA(2)
OBČINE(56)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(1)
SODNI SVET(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(5)