FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 45
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 73)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2424 25.7.1997
Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2425 25.7.1997
Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju 1997-1999 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2426 25.7.1997
Uredba o metodologiji za izdelavo razdelitvene bilance podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2427 25.7.1997
Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2428 25.7.1997
Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2429 25.7.1997
Odredba o spremembi odredbe o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen visokošolskih zavodov MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2430 25.7.1997
Odredba o izobraževalnih programih (poklicnih tečajih) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe farmacevtski tehnik, konfekcijski tehnik, ekonomski tehnik, strojni tehnik, gostinski tehnik, turistični tehnik MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2431 25.7.1997
Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove fundacija Razgledi MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2432 25.7.1997
Pravilnik o spremembi pravilnika o vozniškem izpitu, preizkusu znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in o preverjanju vozniškega znanja MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2433 25.7.1997
Pravilnik o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju MINISTRSTVA Uradni list RS 45 2434 25.7.1997
Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti določb 258.b, tretjega odstavka 258.f, prvega odstavka 258.g in šestega odstavka 258.h člena zakona o prekrških in o začasnem zadržanju izvršitve navedenih določb USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2435 25.7.1997
Odločba o razveljavitvi dela odloka o taksah za obremenjevanje okolja Mestne občine Maribor USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2436 25.7.1997
Delna odločba o razveljavitvi besed “ob uveljavitvi tega zakona” v četrtem in petem odstavku 67. člena zakona o telekomunikacijah z določitvijo načina izvršitve USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2437 25.7.1997
Odločba o ugotovitvi, da so 3. člen odloka o pokopališkem redu Občine Krško, tretji odstavek 2. člena odloka o določitvi predmeta in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebne storitve in sklepa o določitvi območij, za katera se bo podeljevala koncesija za pokopališko dejavnost v skladu z ustavo in zakonom USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2438 25.7.1997
Odločba o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2439 25.7.1997
Odločba o razveljavitvi 3. in 4. člena odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Domžale USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2440 25.7.1997
Odločba o tem, da je v denacionalizacijski zadevi R. M. iz Maribora za denacionalizacijo zemljišč parc. št. 65 in 67/1, obe k.o. Dragučova in parc. št. 153 k.o. Pesniški dvor pristojna Upravna enota Maribor USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2441 25.7.1997
Odločba o razveljavitvi točke a) do e) 3. člena odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in nacionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Kamnik USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2442 25.7.1997
Sklep o sprejemu pobude za oceno zakonitosti Družbenega plana Občine Koper za obdobje 1986 do 1990 ter odloka o sprejetju zazidalnega načrta Industrijska cona Srmin ter o začasnem zadržanju tega odloka USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2443 25.7.1997
Odločba o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ni v neskladju z ustavo in odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 29. člena zakona o financiranju občin USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2444 25.7.1997
Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu “Marina” v Izoli USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2445 25.7.1997
Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu za bencinski servis Jagodje-sever v Izoli USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2446 25.7.1997
Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku in o začasnem zadržanju izvršitve tretjega odstavka 68. člena zakona o prometnem davku USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 45 2447 25.7.1997
Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponavljanju javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto SODNI SVET Uradni list RS 45 2448 25.7.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 45

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(1)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(8)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(30)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
SODNI SVET(4)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(13)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(6)