FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 39
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranj podjetij (ZSRDPP) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2141 30.6.1997
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavni, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2142 30.6.1997
Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2143 30.6.1997
Odredba o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo MINISTRSTVA Uradni list RS 39 2144 30.6.1997
Odredba o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami MINISTRSTVA Uradni list RS 39 2145 30.6.1997
Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja MINISTRSTVA Uradni list RS 39 2146 30.6.1997
Pravilnik o požarnem redu MINISTRSTVA Uradni list RS 39 2147 30.6.1997
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju MINISTRSTVA Uradni list RS 39 2148 30.6.1997
Odločba o razveljavitvi četrtega in petega odstavka 3. člena in dela četrtega odstavka 22. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2149 30.6.1997
Sklep o sprejemu pobude in o začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu za območje Čezsoški most v Čezsoči Občine Tolmin USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2150 30.6.1997
Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV - naročnine DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2151 30.6.1997
Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1997 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2152 30.6.1997
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2153 30.6.1997
Sklep o najvišji pokojninski osnovi DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2154 30.6.1997
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2155 30.6.1997
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2156 30.6.1997
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2157 30.6.1997
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2158 30.6.1997
Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1997 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2159 30.6.1997
Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2160 30.6.1997
Volitve članov sveta sodnikov za prekrške DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 39 2161 30.6.1997
Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvih devetih mesecih leta 1997 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2162 30.6.1997
Sklep o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico in rž 1997 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 39 2163 30.6.1997
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kidričevo OBČINE Uradni list RS 39 2164 30.6.1997
Pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Kidričevo OBČINE Uradni list RS 39 2165 30.6.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 39

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
MINISTRSTVA(9)
OBČINE(26)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(1)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(2)