FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 56
 

Uradna glasila

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 56 2878 12.9.1997
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev za uvrstitev delnic pooblaščenih investicijskih družb na organiziran trg DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 56 2879 12.9.1997
Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 56 2880 12.9.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990-2000 v letu 1996 OBČINE Uradni list RS 56 2881 12.9.1997
Odlok o priznanjih v Občini Majšperk OBČINE Uradni list RS 56 2882 12.9.1997
Sklep o javni razgrnitvi OBČINE Uradni list RS 56 2883 12.9.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta za kanalski sistem in čistilno napravo Žužemberk (Novo mesto) OBČINE Uradni list RS 56 2884 12.9.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenske Konjice - območje Kostroja (Slovenske Konjice) OBČINE Uradni list RS 56 2885 12.9.1997
Sklep o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 56 2886 12.9.1997
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 56 2887 12.9.1997
Akt o ustanovitvi Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice OBČINE Uradni list RS 56 2888 12.9.1997
Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja OBČINE Uradni list RS 56 2889 12.9.1997
Odlok o oskrbi z vodo (Šentjur pri Celju) OBČINE Uradni list RS 56 2890 12.9.1997
Odlok o ustanovitvi Sklada za razvoj malega gospodarstva Občine Šentjur pri Celju OBČINE Uradni list RS 56 2891 12.9.1997
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika OBČINE Uradni list RS 56 2892 12.9.1997
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec OBČINE Uradni list RS 56 2893 12.9.1997
Sklep o razpisu ponovnega referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vasi Rudno (razen h. št. Rudno 1, 38 in 39) (Železniki) OBČINE Uradni list RS 56 2894 12.9.1997
Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2895 12.9.1997
Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev OBČINE Uradni list RS 56 2896 12.9.1997
Odlok o razpisu volitev predsednika republike DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2897 12.9.1997
Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 56 2898 12.9.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 56

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(3)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(2)
OBČINE(15)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(1)