FinD-INFO - Uradna glasila
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila > 1997 > 79
 

Uradna glasila

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 62)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 1998 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 79 3698 15.12.1997
Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje “prosto” VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 79 3699 15.12.1997
Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 79 3700 15.12.1997
Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1997 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 79 3701 15.12.1997
Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 79 3702 15.12.1997
Odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv MINISTRSTVA Uradni list RS 79 3703 15.12.1997
Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic MINISTRSTVA Uradni list RS 79 3704 15.12.1997
Pravilnik o načinu in pogojih izrabe rekreacijskega dopusta kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja uprave Republike Slovenije za zračno plovbo MINISTRSTVA Uradni list RS 79 3705 15.12.1997
Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja MINISTRSTVA Uradni list RS 79 3706 15.12.1997
Pravilnik o obratovalnem času prodajaln MINISTRSTVA Uradni list RS 79 3707 15.12.1997
Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 79 3708 15.12.1997
Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 79 3709 15.12.1997
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 79 3710 15.12.1997
Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 79 3711 15.12.1997
Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije do sprejetja finančnega načrta za leto 1998 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 79 3712 15.12.1997
Pravila KVIZ loterije “Dobim podarim” DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 79 3713 15.12.1997
Spremembe pravil igre na srečo, Hitra srečka DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 79 3714 15.12.1997
Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000 OBČINE Uradni list RS 79 3715 15.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1996 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1996/I OBČINE Uradni list RS 79 3716 15.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Trnje (Jug) Brežice OBČINE Uradni list RS 79 3717 15.12.1997
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1997 OBČINE Uradni list RS 79 3718 15.12.1997
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje OBČINE Uradni list RS 79 3719 15.12.1997
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje OBČINE Uradni list RS 79 3720 15.12.1997
Sklep o podaljšanju sklepa o uvedbi posebnega prispevka za financiranje adaptacije kulturnega spomenika in izgradnjo prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori (Grosuplje) OBČINE Uradni list RS 79 3721 15.12.1997
Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 k.o. Podukovje v Gabrovčcu v dolžini 500 metrov od Cestne baze do Virja (Grosuplje) OBČINE Uradni list RS 79 3722 15.12.1997
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1997 79

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

BANKA SLOVENIJE(3)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(4)
MINISTRSTVA(5)
OBČINE(45)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(5)